Nazwa zadania

 

Rozbudowa

budynku biurowego

Inwestor

SENTREX Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania

01.01.14 - 23.03.15