Szukasz Pracy?

77 407 61 50

 

Firma BIL na rynku już od

25-ciu lat!

Firma BIL na rynku już od

35-u lat!

 

Nagroda Orły Biznesu 2021

2016

 

CGI Sp. z o.o. – „Budowa budynku biurowego przy ul. Wrocławskiej w Opolu”

 

Dom Pielgrzyma w Górze św. Anny – „Przebudowa Domu Pielgrzyma – remont segmentu „B””

 

Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka

– „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku domu pomocy społecznej w Dobrzeniu Wielkim”

 

 

2015

 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - Budowa budynku inkubatora w ramach PNT w Opolu

 

SENTREX Sp. z o.o. - Rozbudowa budynku biurowego

 

FAMET S.A. - Budowa fundamentu hali oczyszczania i metalizacji

 

Urząd Miasta Opola - Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

 

 

2014

 

ATMOTERM S.A. - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

AHLERS - POLAND Sp. z o.o. - Remont budynku magazynowego ,,H'' w Opolu przy ul. Zbożowej 29

 

IPAK - Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w Chmielowicach

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego

-Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii

 

 

2013

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów budowlanych w Opolu

- Wykonanie adaptacji przyziemia na potrzeby Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska dla ICiMB

w Opolu przy ul.Oświęcimskiej 21 w systemie ,,Zaprojektuj - wybuduj"

 

KAPICA - Budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno - biurowym

 

TECHMOT - Centrum logistyczne - Budowa hali magazynowo - sprzętowej Fabryka Aparatury i Urządzeń

 

FAMET S.A. - Budowa czterech fundamentów pod tokarki karuzelowe

 

 

2012

 

Stowarzyszenie ,,Promocja Przedsiębiorczości" - Przebudowa klatki schodowej wraz z przebudową I i II piętra budynku przy

ul.Sempołowksiej w Opolu w systemie "Zaprojektuj - Wybuduj"

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich - Wykonanie renowacji elewacji i obróbek blacharskich kościoła

pw. Św.Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich

 

Euro - Granit Adamus EGA Goleniów - Budowa parkingów

 

Starostwo Powiatowe w Opolu - Wykonanie adaptacji budynku przy ul. 1 Maja na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu

 

Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A. - Wykonanie fundamentów pod lakiernię oraz tokarkę karuzelowa

 

 

2011

 

PB PUH ''SŁOWBUD" s.c. J. T. i P. Słociak - Budowa Bazy Hotelowo - Restauracyjno - Szkoleniowej w Sławicach

 

ProMedia Sp. z o.o. - Rozbudowa i przebudowa budynku drukarni

 

Komandor S.A. - Budowa hali produkcyjno - magazynowej

 

"Hydromechanika Serwis" Henryk Kwaśniak - budowa budynku warsztatowego ze zbiornikiem na ścieki

 

Media Ikonos - Budowa hali magazynowo - produkcyjnej

 

EURO - ARENDA Sp. z o.o. - Budowa budynku wielorodzinnego w Raciborzu

 

 

2010

 

Dempol ECO - Budowa Zakładu Produkcyjnego koagulantów glinowych w Opolu

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi - Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej

w Zawałach Mózgu wraz z Rozbudową Izby Przyjęć

 

Bank Spółdzielczy - Budowa banku z garażem jednostanowiskowym i wiata parkingową w Tarnowie Opolskim

 

Fabryka Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A. - Wykonanie fundamentu pod wiertarko - frezarkę SKODA 2xHCW3-200

oraz pod tokarkę karuzelową KCI 600/700N

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - Adapatacja pomieszczeń na salę konferencyjną w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny

 

 

2009

 

ELDAN s.c. - Budowa Budynku Produkcyjno - Biurowego w Opolu

 

Energy Investors - Budowa budynku mieszkalnego w Brzegu

 

 

2008

 

"Nasza Szkoła" w Opolu - Rozudowa i przebudowa części istniejącego budynku niepublicznej szkoły podstawowej

 

OTBS Opole - Budowa 3 budynków wielorodzinnych (88 mieszkań) w Opolu

 

Atrium Centrum Plenerowe  - Budowa budynku biurowego

 

 

2007

 

Klasztor Braci Miejszych - Modernizacja Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny

 

Polski Związek Motoryzacyjny - Budowa stacji kontroli pojazdów w Prószkowie

 

 

2006

 

PeKaDe Partners Sp. z o.o. - Roboty budowlano - wykończeniowe w budynku konferencyjno - rekreacyjnym w Opolu przy

ul. Oleskiej 11  ("Szara Willa")

 

Urząd Miasta Opola - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne wraz z przyłączami

cieplnym i energetycznym oraz miejscami postojowymi i drogą wewnętrzną

 

 

2005

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Prace remontowo - budowlane na obiektach zabytkowych w Rogowie Opolskim

 

 

2004

 

CLASSIC PROPERTIES POLAND Sp. z o.o. -etap 1 i 2 - Remont budynku biurowego w Krakowie

 

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie -Prace remontowo - budowlane na obiektach zabytkowych w Rogowie Opolskim

 

ProLight Reklama Sp. z o.o. -Przebudowa budynku na biurowiec, roboty rozbiórkowe oraz parkingi, zjazdy i chodniki

 

Urząd Miasta Opola -Rozbudowa Strażnicy OSP Grudzice w Opolu

 

 

2003

 

Syndyk Masy Upadłości Dobre Domy Opole Sp. z o.o. w Opolu - etap 1 i 2 - Roboty budowlano - wykończeniowe

 

CLASSIC PROPERTIES POLAND Sp. z o.o. - etap 1 - Remont budynku biurowego w Krakowie

 

OPOLWAP S.A. - Remont kapitalny dachu w budynkach mieszklanych wielorodzinnych w Otmicach

 

 

 

2002

 

GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. - Adaptacja pomieszczeń na halę produkcyjną, fundament blokowy pod wiertarko -

frezarkę oraz posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo

 

CLASSIC PROPERTIES POLAND Sp. z o.o. - Przebudowa wraz z nadbudową budynku administracyjno - bankowego

(obecna siedziba Raifeisenbank w Opolu)

 

WSZiA w Opolu - Roboty wykończeniowe w budynku dydaktyczno - hotelowym

 

 

2001

 

ProLight Reklama Sp. z o.o. - Adaptacja pomieszczeń na halę produkcyjną,

fundament blokowy pod wiertarko - frezarkę oraz posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo

 

Cukrownia "Cerkiew" S.A. - Remont kapitalny pieca szybowego

 

 

1990 - 2000

 

Górażdże - Wapno  Sp. z o.o. - Prace remontowe i modernizacyjne różnych typów pieców wapienniczych (1996 - 2000)

 

Lhoist Bukowa Sp. z o.o. - Prace remontowe pieców szybowych 100C (2000)

 

Zakłady przemysłu wapienniczego - Prace remontowe wymurówki i powłoki ogniotrwałe pieca szybowego 100C (2000)

 

Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego "OPOLWAP" S.A. (2000, 1999) - Prace remontowe wymurówek ogniotrwałych

pieców szybowych typu 100A i 100C/100C1 oraz suszarni mączki kamiennej

 

Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego "OPOLWAP" S.A.  - Roboty budowlane (1994 - 1999)

 

Zarząd Gminy Strzelce Opolskie - Modernizacja świetlicy wiejskiej (1997)

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - Przebudowa budynku administracyjnego (1997

lub 1996)

 

LABTAR Sp. z o.o. - Budowa żelbetowych fundamentów pod 3 tłokowe sprężarki powietrza, fundamentów blokowych pod

napędy 2 młynów rurowo - kulowych, fundamenty ramowe pod 2 workowe filary pulsacyjne oraz pod stanowisko załadunkowe,

podchłodniowego zbiornika wody o poj. 38m3 oraz remonty pieców suszarniowych (1994 - 1999)

 

Restauracja "EWA" w Kamieniu Śląskim - Budowa budynku gastronomicznego dwukondygnacyjnego (2000)

 

Urząd Gminy Dąbrowa - Docieplenie elewacji oraz malowanie wewnątrz budynku remizy OSP w Sławicach (2000)

 

ZAUFALI NAM:

ZAUFALI NAM:

BIL Sp. z o.o. ul. Usługowa 6 45-127 Opole

tel. 77 407 61 50

fax. 77 407 61 55

e-mail: biuro@firmabil.pl

 

 

 

Dane rejestrowe firmy:

NIP 754-033-90-94

Regon 004532627

KRS 0000118282