Nazwa zadania

 

Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Bezdomnym i Uzależnionym

 

Inwestor

Mejski Ośrodek Pomocy Bezdomnym i Uzależnionym

Termin wykonania zadania

01.10.2014r. - 16.11.2015r.