Nazwa zadania

 

Centrum Aktywizacji Społecznej

w Opolu

 

 

Inwestor

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Termin wykonania zadania

07.2019r.