Nazwa zadania

 

Apartamenty Licealna

 

Inwestor

BIL Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania

06.2016r. - 2017r.